Aktualności

Bezpieczeństwo danych osobowych w przedsiębiorstwie – audyty bezpieczeństwa danych osobowych

Audyt ochrony danych osobowych nie jest wymagany przepisami prawa. Należy jednak dokonywać regularnych kontroli zgodności działań jednostki z obowiązującymi przepisami. Dlaczego warto przeprowadzać audyt bezpieczeństwa danych osobowych? Jak często należy go przeprowadzać?

Audyt – ochrona danych osobowych

Każda jednostka musi przestrzegać przepisów RODO. Audyt wewnętrzny pozwala na skontrolowanie, czy procedury stosowane w przedsiębiorstwie są zgodne z prawem. Dzięki temu firma może uniknąć skarg składanych przez klientów bądź kontrahentów oraz ewentualnych negatywnych konsekwencji, które mogłyby mieć miejsce po kontroli przeprowadzonej przez UODO.

Audyt wewnętrzny RODO powinien być przeprowadzony w taki sposób, by UODO mogło mieć wgląd do dokumentacji poświadczającej o przestrzeganiu przepisów. Taką dokumentacją mogą być chociażby:

  • pisma, maile, notatki,
  • raport z przeprowadzonego audytu,
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone zarówno przez klientów, jak i pracowników oraz kontrahentów.

Audyt danych osobowych – jak często należy go przeprowadzać?

Podczas zakładania działalności należy wykonać audyt wstępny. Jeśli jednostka już funkcjonuje, a do tej pory taki audyt nie został przeprowadzony – warto go zrobić. Następnie powinno się wykonywać go cyklicznie, np. raz w roku. Przepisy nie określają, jaka częstotliwość jest optymalna i wymagana.

Co obejmuje audyt – ochrona danych osobowych?

Przedmiotem audytu mogą być różne czynniki lub całokształt dostosowania się do przepisów przez daną jednostkę. Częściowe kontrole mogą polegać na sprawdzeniu, czy:

  • jednostka stosuje się do przepisów RODO,
  • administrator danych osobowych wykonuje swoje obowiązki należycie,
  • jest zapewnione bezpieczeństwo danych osobowych.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy w firmie przestrzegana jest ochrona danych osobowych. Audyt pozwala na znalezienie wadliwych procedur oraz zastąpienie ich odpowiednimi. Dzięki regularnym audytom jednostka może być pewna, że nie grożą jej żadne konsekwencje prawne z tego tytułu.

Źródło: https://doit.biz.pl/

Join The Discussion