Aktualności

Jaką rolę pełnią klastry energetyczne w Polsce

Klastry energetyczne w Polsce mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne lokalnie. Dodatkowo mają przyczyniać się one do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego tworzone są np. elektrownie wodne w klastrach energii. Czym dokładnie się klastry energetyczne? Czemu służą i jakie są ich cele?

Klastry energetyczne – co to?

Klastry energetyczne to inaczej wspólnoty energetyczne, w których skład wchodzą zarówno osoby fizyczne, prawne, instytuty badawcze, jednostki naukowe oraz jednostki samorządów terytorialnych. Spółdzielnie energetyczne zajmują się wytwarzaniem i określaniem zapotrzebowania na energię, a także jej dystrybucją. Energia pozyskiwana może być na różne sposoby. Klaster energetyczny OZE skupia się na pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Prąd może pochodzić także z paliw kopalnych, ale w tym przypadku klastry muszą spełniać różnego rodzaju wymagania. Zarządzanie klastrami energii odbywa się na ustalonym wcześniej terytorium, ponieważ tworzone są wtedy przyłączenia zarówno wytwórców, jak i odbiorców.

Kto może korzystać z klastrów energetycznych?

Z klastrów energetycznych mogą korzystać różne osoby, których potrzeby związane są z wykorzystaniem prądu lub energii cieplnej. Jednakże osoby, które korzystają z takich klastrów muszą włączyć się w realizację zakładanych przez nich celów.

Cele klastrów energetycznych w Polsce

Głównym celem klastrów energetycznych jest stworzenie takich modeli biznesowych, które utrzymają się na rynku i nie będą potrzebować wsparcia finansowego w przyszłości. Dlatego też, by klastry mogły się rozwijać, muszą współdziałać z operatorami sieci energetycznych oraz innymi podmiotami.

Dzięki klastrom podmioty mogą otrzymać prąd w niższej cenie. Klastry mogą pozyskiwać finanse na własne inwestycje, a także brać udział w dedykowanych aukcjach. Klastry energetyczne pełnią także rolę podmiotów, które mają rozwiązywać problemy związane z energią elektryczną. Dlatego też powstają chociażby niskoemisyjne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe w klastrach energii. Oprócz tego rozwijają nowe źródła energii i odpowiadają na potrzeby coraz bardziej świadomych konsumentów.

Join The Discussion