Aktualności

Czy warto oraz jak zainwestować w obligacje komunalne?

Emitenci obligacji w Polsce wywodzą się zarówno w sektora publicznego, jak i prywatnego. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z obligacjami skarbu państwa bądź komunalnymi, w drugim natomiast z obligacjami korporacyjnymi. Obligacje komunalne mogą emitować gminy, powiaty czy województwa. Czy warto w nie inwestować?

Obligacja komunalna – warta zainteresowania?

Obligacja komunalna cieszy się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów:

  • początkujących,
  • cechujących się awersją do ryzyka,
  • nie śledzących na bieżąco sytuacji na rynkach finansowych,
  • chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Wszystko dlatego, że obligacje samorządowe charakteryzują się niskim poziomem ryzyka, a więc są stosunkowo pewnym produktem inwestycyjnym, w przeciwieństwie do na przykład akcji czy jednostek uczestnictwa. Obligacje komunalne jako źródło finansowania przydają się przede wszystkim tym gminom, które planują stały rozwój i chcą w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Za ich pomocą można bowiem sfinansować kolejne inwestycje czy programy społeczne.

Jak inwestować w obligacje komunalne?

Rynek obligacji komunalnych w Polsce jest stosunkowo bogaty. Oznacza to, że sporo gmin decyduje się pozyskać pieniądze w ten sposób. Emisja obligacji w Polsce najczęściej odbywa się przy pomocy banku bądź domu maklerskiego, które ustalają, kto zostanie Agentem Emisji. Należy mieć na uwadze, że emisje obligacji mogą zostać przeprowadzone wyłącznie w przypadku wypłacalnych gmin, które będą w stanie spłacić zobowiązanie.

Emitenci obligacji najczęściej kierują swoją ofertę do wybranej grupy zainteresowanych, przez co emisja ma charakter niepubliczny. Niemniej jednak obligacje samorządowe można zakupić na giełdzie Catalyst . Charakteryzuje się ona niewielką płynnością, jednak z drugiej strony daje duże szanse uzyskania oczekiwanego dochodu. Popyt na obligacje jest bowiem spory, natomiast ich podaż na rynku wtórnym oscyluje na stosunkowo niskim poziomie.

Obligacje samorządowe – korzyści dla obu stron

Emitenci obligacji samorządowych mogą w ten sposób pozyskać pieniądze na kolejne inwestycje, natomiast kupujący te papiery wartościowe znajdują doskonały produkt, w jaki mogą zainwestować. Warto więc wziąć pod uwagę zakup tego rodzaju obligacji, zwłaszcza jeśli emituje je gmina, na terenie której zamieszkujemy bądź z którą jesteśmy bliżej związani. Dzięki temu można wesprzeć inwestycje prowadzone na jej terenie, a jednocześnie pozyskać dodatkowy, stosunkowo pewny – na tle innych produktów inwestycyjnych – dochód.

Źródło: https://aesco.com.pl/

Join The Discussion